Personal

Vaig néixer a Manacor, Mallorca, es a dir, al mig del Mediterrani i envers de triar el niló del ormetjos de pesca em vaig decidir pel de les cordes de la guitarra espanyola.
Vaig cursar estudis de guitarra clàssica i devers els vint anys, vaig pensar que ja hi havia suficients guitarristes clàssics bons , i com que no era el meu cas, me vaig estimar més dedicar-me a la composició dels meus propis temes.
A l'any 1992 vaig editar el meu primer disc, de llavors ençà he intentat dur endavant la meva carrera amb constància i coherència. Això ha fet que cada dos o tres anys m'hagi atrevit a editar un nou disc amb les composicions que vaig creant i madurant.
Això m'ha duit a tenir una discografia de set discs, per ara, que esper traspuïn el profund respecte que sent cap a l'art i a tots aquells que ho gaudeixen.
Durant aquest anys he tengut el privilegi de compartir escenari amb musics com Raimundo Amador, Ariel Rot, Kepa Junquera, Vicente Amigo, Javier Vargas, o Marc Grau. A més he compartit experiències musicals amb Donovan, Lluis Llach, Raimón, DJ Sammy i amb grups com “La Búsqueda”, “Ocults”, “Cap on nam”, “La fosca” o "Cap Pela".

M'agrada molt tocar amb altres musics però no puc evitar voler ser el centre d'atenció. Així que vaig fent el meu camí com un funàmbul sense xarxa, pujant als escenaris en solitari, amb la companyia de la guitarra per despullar-me amb un sol argument: la meva música.
Grateful Dead, Allman Brothers, Deep Purple, Byrds, Genesis, The Police,  Led Zeppelin, Eric Clapton, AC/DC, són els intérprets que habitualment escolt.
Michael Hedges, Alex Degrassi, Don Ross són algunes de les meves influències a l'hora de composar.
Bé, jo me'n vaig a fer un cafè , el meu gran vici...confessable. Esper que gaudeixis del passeig que te propòs pel meu univers...musical.Nací en Manacor, Mallorca, es decir, en medio del Mediterráneo y, en lugar de escoger el nylon de los aparejos de pesca, me decidí por el de las cuerdas de la guitarra española.
Cursé estudios de guitarra clásica y alrededor de los 20 años, pensé que ya había suficientes guitarristas clásicos buenos, así que como no era mi caso, preferí dedicarme a la composición de mis propios temas.
En 1992 edité mi primer disco, desde entonces he intentado llevar adelante mi carrera con constancia y coherencia. Esto ha hecho que cada dos o tres años me haya atrevido a editar un nuevo disco con las composiciones que voy creando y madurando.
Todo ello me ha llevado a tener una discografía de siete discos, por ahora, que espero emanen el profundo respeto que siento hacia el arte y a todos aquellos que lo disfrutan.
Durante estos años he tenido el privilegio de compartir escenario con músicos como Raimundo Amador, Javier Vargas, Ariel Rot, Kepa Junquera, Vicente Amigo o Marc Grau. Además he compartido experiéncias musicales con Donovan, Lluis Llach, Raimón, DJ Sammy y con grupos como La Búsqueda, Ocults, Cap on nam, La Fosca o Cap Pela.
Me gusta mucho tocar con otros músicos pero no puedo evitar querer ser el centro de atención. Así que voy haciendo mi camino como un funámbulo sin red, subiendo a los escenarios en solitario, con la compañía de la guitarra para desnudarme con un solo argumento: mi música.
Grateful Dead, Allman Brothers, Deep Purple, Byrds, Genesis, The Police, Led Zeppelin, Eric Clapton, AC/DC son los intérpretes que habitualmente escucho.
Michael Hedges, Alex Degrassi o Don Ross son algunas de mis influéncias a la hora de componer.
Bueno, me voy a tomar un café, mi gran vicio...confesable.Espero que disfrutes del paseo que te propngo por mi universo...musical.I was born in Manacor, Malloca, which is an island in the middle of the Mediterranean sea, and istead of showing preference for fishing-rods, lines and nets, I chose the strings of the Spanish guitar. I studied classical guitar and when I was about 20 I thought there were enough good classical guitar players, so, as it was not my case, I preferred to denote myself to composing my own pieces of music.
In 1992 I released my first album, and since then I have been trying to go on with my career with steadiness and coherence. This loyalty to my work and to what I do has given me the strength to be able to release a new album every 2 or 3 years with new and more mature compositions.
I have a total of 7 albums, for the moment, which I hope will make you feel the deep respect I have for the art and for all those who enjoy it.
During all these years I have had the honour of sharing the stage with musicians like Raimundo Amador, Ariel Rot, Kepa Junquera, Javier Vargas or Marc Grau. Moreover, I have been able to share musical experiences with Donovan, Lluis Llach, Raimón, DJ Sammy and with bands such as La Búsqueda, Ocults, Cap on Nam, La Fosca or Cap Pela.
I love playing with others musicians, but I just can’t help wanting to have everybody’s attention on me. So I’m slowly making my way, like a tightrope walker with no net, getting on the stage, to play solo with the ony company of my guitar and to be left alone with one and only one plot: my music.
Grateful Dead, Allman Brothers, Deep Purple, Byrds, Genesis, The Police, Led Zeppelin, Eric Clapton, AC/DC are the artists I usually listen to.
Michael Hedges, Alex Degrassi and Don Ross are some of the influences under which I compose.
Well, I really need a coffee…..my worst admittable vice. I hope you will enjoy the trip I suggest you to take along my musical universe.